Sähköverkkoon myydystä aurinkosähköllä tuotetusta energiasta on Suomessa mahdollista saada korvaus, joka vastaa sähköenergian nettohintaa eli 4-8 senttiä kilowattitunnilta. Kotitalouden aurinkosähköjärjestelmään sijoittaman pääoman tuotolla tarkoitetaankin lähinnä järjestelmällä saavutettavaa vuotuista säästöä talouden omasta sähkönkulutuksesta. Tämä vastaa rahassa kotitalouden sähköenergiasta maksamaa kokonaishintaa eli 13-17 senttiä kilowattitunnilta.

Viimeaikoina olemme kuitenkin jälleen kuulleet reiluista nettosiirtohinnan korotuksista. Trendistä näyttää tulleen pysyvä; tarkoittaen että kodin aurinkosähköjärjestelmän kannattavuus nousee vuosi vuodelta. Varsinkin kun aurinkosähköjärjestelmän kustannustrendi on laskeva.

Sähköyhtiöillä on vaihteleva käytäntö veloitetaanko pientuotannolla tuotetusta ja sähköverkkoon myydystä energiasta siirtokorvausta vai ei. Mitään laillista estettä veloitukselle ei ole. Mikäli pientuottaja joutuu tulevaisuudessa maksamaan siirtokorvausta sähköverkkoon tuottamastaan ‘ylituotannosta’, korostuu pientuotannon oman kulutuksen osuus entisestäänkin ja pian myös kotitalouksien sähköenergiavarastot yleistyvät.

AURINKOMAISEMA

Aurinkosähköä kotiin


Onkin ehdottaman tärkeää että järjestelmän kokoluokkaa ei ylimitoitettaisi asiakkaan sähköenergiankulutukseen nähden. Oikein mitoitetun järjestelmän lisäksi tarvitaan kustannustehokas aurinkosähköjärjestelmä kokonaistoimituksena. Tällöin myös suomalaisen kotitalouden on mahdollista saada kohtuullinen tuotto sijoitukselleen, jonka riskitaso vastaa rahan pitämistä pankkitilillä.

Järjestelmän kustannukseen vaikuttaa oleelliseti järjestelmän koko eli komponenttien määrä sekä asennuskustannukset. Komponenttimäärä ja -kustannus nousee samassa suhteessa kuin järjestelmän kokoluokka kasvaa. Suhteellinen asennuskustannus sen sijaan laskee järjestelmän kokoluokan kasvaessa ts. 1 kilowatin järjestelmän asennus vie lähes yhtä kauan aikaa kuin 10 kilowatin järjestelmän asennus.

AURINKOMAISEMA

Aurinkosähköä kotiin


Elinkeinoharjoittajan pitkäaikainen-, monipuolinen- ja kansaivälinenkokemus aurinkosähköjärjestelmistä ja eri markkinoista mahdollistaa yrityksen suunnittelu- ja asennustyön tehokkuuden sekä komponenttihankinnan korkean tason.

Aurinkomaisema määrittelee, mitoittaa, suunnittelee ja asentaa aurinkosähköjärjestelmän aina asiakkaan, asennuskohteen ja markkinoiden erikoisvaatimukset huomioon ottaen. Tämä siksi, jotta Aurinkomaisema pystyisi toimittamaan asiakkailleen mahdollisimman kilpailukykyisen- ja luotettavan aurinkosähköjärjestelmän.

AURINKOMAISEMA

Aurinkosähköä kotiin