Kotitalousvähennys 2021

Kotitalousvähennys vuonna 2021 on 40% työkustannuksista vähennettynä 100€ omavastuulla per hakija. Lisätietoa seuraavista linkeistä: www.vero.fi www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/taulukko_kysytyimmista_kotitalousvahenn2/

Aurinkoenergian tuet

Alla listattuna lyhyesti haettavissa olevat tuet aurinkosähkö investointeihin. Kotitaloudet: Kotitalousvähennys 40% työkustannuksista vähennettynä 100€ omavastuulla per hakija. Lisätietoa seuraavista linkeistä: www.vero.fi www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys Maataloudet: Maatilat voivat hakea energiantuotantoon investointitukea tilan kulutustarpeita varten. Lisätietoa seuraavista linkeistä: Ruokavirasto Yritys tai yhteisö: Business Finland myöntää energiatukea hankkeisiin jotka säästävät, tehostavat yrityksen energiankäyttöä tai edistävät uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Oikein mitoitettuun […]