Aurinkomaisema on vuonna 2005 perustettu, pieni yksityisen elinkeinoharjoittajan omistama yritys. Elinkeinoharjoittaja on toiminut aurinkosähköalalla keskeytyksettä vuodesta 2003 alkaen ja omaa kokemusta pienistä mökkijärjestelmistä alkaen aina satojen megawattien voimalaitosjärjestelmiin asti. Myös erikokoiset energiavarastot ja niihin liittyvät järjestelmät ovat tulleet vuosien aikana tutuksi. Aurinkomaiseman pääasiallinen tulonlähde on asiakkailta saatava kohtuullinen korvaus Aurinkomaiseman heille suorittamastaan palvelusta eli suunnittelu- ja asennustyöstä.

Toimintaperiaate

Aurinkomaisema ostaa Euroopan Yhteisön markkina-alueelle hyväksytyt komponentit joko kotimaisilta tai Eurooppalaisilta tukkureilta. Aurinkomaisema vastaanottaa, tarkastaa ja välittää komponentit asennuspaikalle sekä asentaa ja ottaa käyttöön asianmukaisesti eli komponenttivalmistajien ohjeiden ja ehtojen mukaisesti sekä kotimaisia säädöksiä noudattaen. Komponenteilla on siten voimassa komponenttivalmistajan myöntämä tehdastakuu. Aurinkomaisema vastaa suorien asiakkaidensa takuihin- ja huoltoihin liittyvien asioiden käsittelystä. Aurinkomaisema voi toimia myös jonkin toisen yrityksen eli toimeksiantajan alihankkijana, mutta ei ole tällöin suorassa asiakassuhteessa järjestelmän tulevaan omistajaan. Tällöin takuihin- ja huoltoihin liittyvistä asioista vastaa Aurinkomaiseman toimeksiantaja. Suunnittelu- ja asennustyölleen Aurinkomaisema myöntää asiakkaalle annetun tarjouksen mukaisen takuun, joka on yleensä 2 vuotta käyttöönottopäivämäärästä eteenpäin. Aurinkomaisema on ennakkoverovelvollinen yritys, joten kotitalousasiakas on oikeutettu kotitalousvähennykseen verohallinnon ohjeiden mukaisesti. Aurinkomaisemalla on voimassa oleva yrittäjän vastuuvakuutus.

Yhteystiedot

 • 040 5822 037

 • 04500 Mäntsälä

Alla Aurinkomaiseman tarjoamat perus- ja lisäpalvelut maatiloille sekä kotitalous asiakkaillemme.

Palvelut on räätälöitävissä ja saatavilla myös muille toimeksiantajille.


ARVIOINTIKÄYNTI

Arviointikäynnillä varmistetaan asiakkaille paras mahdollinen ratkaisu!

JÄRJESTELMÄN VALINTA

Järjestelmän määrittely, valinta ja sitova tarjous arviointikäynnin perusteella.

TOIMITUS JA ASENNUS

Aurinkomaisema toimittaa ja asentaa asiakkaan hyväksymän tarjouksen mukaisesti.KÄYTTÖÖNOTTO JA KOULUTUS

Käyttöönottossa suoritetaan asennusten toimivuuden tarkastus, laaditaan sähköasennusten käyttöönottotarkastusraportti sekä esitäytetty mikrotuotantolaitteiston yleistietolomake. Lisäksi annetaan käytönopastus.

SEURANTA JA TUKI

Käyttöönoton jälkeinen sähköpostilla tai puhelimella annettava tekninen tuki.

Lisäpalveluna voidaan järjestelmä liittää myös Aurinkomaiseman seurantajärjestelmään

PÄIVITYS JA HUOLTO

Lisäpalveluna kaikille asiakkaille mahdolliset takuu- ja huolto-osien vaihtotyöt sekä järjestelmän tulevat tarpeet kuten päivitys- ja laajennustyöt.

 

Aurinkosähköjärjestelmän kokonaistoimituksen hintaan vaikuttaa järjestelmän koko (kts. Kotimarkkinat), asennuskohteen vaatimukset ja toimitusaikaan mennessä saatavilla olevien komponenttin markkinahinta.

Alla hintaesimerkkejä kotitalouden kokonaistoimituksista. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Sitova tarjous lasketaan arviokäynnin perusteella ja asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Hintaesimerkit ovat 3-vaihejärjestelmiä ja varustettu monipuolisella seurantajärjestelmällä, jossa on internetpohjainen käyttöliittymä. Seurantaa on mahdollista käyttää myös älypuhelinsovelluksella. Lisäksi oletetaan että asennus sijaitsee maks. 30km etäisyydellä Mäntsälästä:

Toimitamme myös hieman edullisempia 1-vaihejärjestelmiä sekä olemassa olevien systeemien päivityksiä tai laajennuksia. Ota rohkeasti yhteyttä!

Yrittäjä

Olen toiminut aurinkosähköalalla keskeytyksettä vuodesta 2003 alkaen ja omaan kokemusta pienistä mökkijärjestelmistä alkaen aina satojen megawattien voimalaitosjärjestelmiin asti. Myös erikokoiset energiavarastot ja niihin liittyvät järjestelmät ovat tulleet vuosien aikana tutuksi.


  Hannu Haapaniemi

  Yrittäjä

  Voit tutustua työkokemukseeni ja seurata yrityksen uutisia myös alla olevista linkeistä. 


   Sähköverkkoon myydystä aurinkosähköllä tuotetusta energiasta on Suomessa mahdollista saada korvaus, joka vastaa sähköenergian nettohintaa eli 4-8 senttiä kilowattitunnilta. Kotitalouden aurinkosähköjärjestelmään sijoittaman pääoman tuotolla tarkoitetaankin lähinnä järjestelmällä saavutettavaa vuotuista säästöä talouden omasta sähkönkulutuksesta. Tämä vastaa rahassa kotitalouden sähköenergiasta maksamaa kokonaishintaa eli 13-17 senttiä kilowattitunnilta.

   Viimeaikoina olemme kuitenkin jälleen kuulleet reiluista nettosiirtohinnan korotuksista. Trendistä näyttää tulleen pysyvä; tarkoittaen että kodin aurinkosähköjärjestelmän kannattavuus nousee vuosi vuodelta. Varsinkin kun aurinkosähköjärjestelmän kustannustrendi on laskeva.

   Sähköyhtiöillä on vaihteleva käytäntö veloitetaanko pientuotannolla tuotetusta ja sähköverkkoon myydystä energiasta siirtokorvausta vai ei. Mitään laillista estettä veloitukselle ei ole. Mikäli pientuottaja joutuu tulevaisuudessa maksamaan siirtokorvausta sähköverkkoon tuottamastaan ’ylituotannosta’, korostuu pientuotannon oman kulutuksen osuus entisestäänkin ja pian myös kotitalouksien sähköenergiavarastot yleistyvät.

   AURINKOMAISEMA

   Aurinkosähköä kotiin


   Onkin ehdottaman tärkeää että järjestelmän kokoluokkaa ei ylimitoitettaisi asiakkaan sähköenergiankulutukseen nähden. Oikein mitoitetun järjestelmän lisäksi tarvitaan kustannustehokas aurinkosähköjärjestelmä kokonaistoimituksena. Tällöin myös suomalaisen kotitalouden on mahdollista saada kohtuullinen tuotto sijoitukselleen, jonka riskitaso vastaa rahan pitämistä pankkitilillä.

   Järjestelmän kustannukseen vaikuttaa oleelliseti järjestelmän koko eli komponenttien määrä sekä asennuskustannukset. Komponenttimäärä ja -kustannus nousee samassa suhteessa kuin järjestelmän kokoluokka kasvaa. Suhteellinen asennuskustannus sen sijaan laskee järjestelmän kokoluokan kasvaessa ts. 1 kilowatin järjestelmän asennus vie lähes yhtä kauan aikaa kuin 10 kilowatin järjestelmän asennus.

   AURINKOMAISEMA

   Aurinkosähköä kotiin


   Elinkeinoharjoittajan pitkäaikainen-, monipuolinen- ja kansaivälinenkokemus aurinkosähköjärjestelmistä ja eri markkinoista mahdollistaa yrityksen suunnittelu- ja asennustyön tehokkuuden sekä komponenttihankinnan korkean tason.

   Aurinkomaisema määrittelee, mitoittaa, suunnittelee ja asentaa aurinkosähköjärjestelmän aina asiakkaan, asennuskohteen ja markkinoiden erikoisvaatimukset huomioon ottaen. Tämä siksi, jotta Aurinkomaisema pystyisi toimittamaan asiakkailleen mahdollisimman kilpailukykyisen- ja luotettavan aurinkosähköjärjestelmän.

   AURINKOMAISEMA

   Aurinkosähköä kotiin