Alla Aurinkomaiseman tarjoamat perus- ja lisäpalvelut maatiloille sekä kotitalous asiakkaillemme.

Palvelut on räätälöitävissä ja saatavilla myös muille toimeksiantajille.

ARVIOINTIKÄYNTI

Arviointikäynnillä varmistetaan asiakkaille paras mahdollinen ratkaisu!

JÄRJESTELMÄN VALINTA

Järjestelmän määrittely, valinta ja sitova tarjous arviointikäynnin perusteella.

TOIMITUS JA ASENNUS

Aurinkomaisema toimittaa ja asentaa asiakkaan hyväksymän tarjouksen mukaisesti.

KÄYTTÖÖNOTTO JA KOULUTUS

Käyttöönottossa suoritetaan asennusten toimivuuden tarkastus, laaditaan sähköasennusten käyttöönottotarkastusraportti sekä esitäytetty mikrotuotantolaitteiston yleistietolomake. Lisäksi annetaan käytönopastus.

SEURANTA JA TUKI

Käyttöönoton jälkeinen sähköpostilla tai puhelimella annettava tekninen tuki.

Lisäpalveluna voidaan järjestelmä liittää myös Aurinkomaiseman seurantajärjestelmään

PÄIVITYS JA HUOLTO

Lisäpalveluna kaikille asiakkaille mahdolliset takuu- ja huolto-osien vaihtotyöt sekä järjestelmän tulevat tarpeet kuten päivitys- ja laajennustyöt.

HINNOITTELU

Aurinkosähköjärjestelmän kokonaistoimituksen hintaan vaikuttaa järjestelmän koko (kts. Kotimarkkinat), asennuskohteen vaatimukset ja toimitusaikaan mennessä saatavilla olevien komponenttin markkinahinta.

Alla hintaesimerkkejä kotitalouden kokonaistoimituksesta, joka sisältää Aurinkomaiseman peruspalvelut. Hinnat sisältävät myös arvonlisäveron. Sitova tarjous lasketaan arviokäynnin perusteella ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Maatiloille hinta-arviot ja tarjoukset laaditaan tapauskohtaisesti arviointikäynnin perusteella. Katso myös Aurinkoenergian tuet.

Hintaesimerkit ovat 3-vaihejärjestelmiä ja varustettu monipuolisella seurantajärjestelmällä, jossa on internetpohjainen käyttöliittymä. Seurantaa on mahdollista käyttää myös älypuhelinsovelluksella. Lisäksi oletetaan että asennus sijaitsee maks. 30km etäisyydellä Mäntsälästä:

Hintataulukko

Aurinkomaisema on valmis tarjoamaan myös muunlaisia kuin yllä olevia järjestelmäkonfiguraatioita esim. edullisempia 1- vaihejärjestelmiä, järjestelmiä ilman seurantalaitteistoa sekä järjestelmiä lyhyemmällä tai pitemmällä takuuajalla. Ota rohkeasti yhteyttä.

Järjestelmän kannattavuudesta voi lukea klikkaamalla alla olevaa kuvaa.

YRITTÄJÄ

Olen toiminut aurinkosähköalalla keskeytyksettä vuodesta 2003 alkaen ja omaan kokemusta pienistä mökkijärjestelmistä alkaen aina useiden kymmenien megawattien voimalaitosjärjestelmiin asti. Myös energiavarastot ja niihin liittyvät järjestelmät ovat tulleet vuosien aikana tutuksi.

  Hannu Haapaniemi

  Yrittäjä, Aurinkomaisema

  Työhistoriaani voit seurata LinkedIn verkostosta. Mielipiteitäni voi lukea näillä Internet sivuilla tai seuraamalla Twitter tiliäni.

  AURINKOMAISEMA

  Aurinkomaisema on vuonna 2005 perustettu, pieni yksityisen elinkeinoharjoittajan omistama yritys.

  Aurinkomaisema toimittaa aurinkosähköjärjestelmät kokonaistoimituksina asiakkailleen. Asiakaskunta muodostuu pääasiassa kotitalouksista ja maatilayrittäjistä.

  Aurinkomaiseman pääasiallinen tulonlähde on asiakkailta saatava kohtuullinen korvaus Aurinkomaiseman heille suorittamastaan palvelusta eli suunnittelu- ja asennustyöstä.

  Toimintaperiaate

  Aurinkomaisema ostaa Euroopan Yhteisön markkina-alueelle hyväksytyt komponentit joko kotimaisilta tai Eurooppalaisilta tukkureilta. Aurinkomaisema vastaanottaa, tarkastaa ja välittää komponentit asennuspaikalle sekä asentaa ja ottaa käyttöön asianmukaisesti eli komponenttivalmistajien ohjeiden ja ehtojen mukaisesti sekä kotimaisia säädöksiä noudattaen. Komponenteilla on siten voimassa komponenttivalmistajan myöntämä tehdastakuu.

  Aurinkomaisema vastaa suorien asiakkaidensa takuihin- ja huoltoihin liittyvien asioiden käsittelystä.

  Aurinkomaisema voi toimia myös jonkin toisen yrityksen eli toimeksiantajan alihankkijana, mutta ei ole tällöin suorassa asiakassuhteessa järjestelmän tulevaan omistajaan. Tällöin takuihin- ja huoltoihin liittyvistä asioista vastaa Aurinkomaiseman toimeksiantaja.

  Aurinkomaisemalla on voimassa oleva yrittäjän vastuuvakuutus. Suunnittelu- ja asennustyölleen Aurinkomaisema myöntää asiakkaalle annetun tarjouksen mukaisen takuun, joka on yleensä 2 vuotta käyttöönottopäivämäärästä eteenpäin.

  Yhteystiedot

  • 040 5822 037

  • 04500 Mäntsälä

  KOTIMARKKINAT

  Alla Aurinkomaiseman lausuntoja tämän hetkisestä kotimarkkinasta, joka osaltaan ohjaa Aurinkomaiseman toimintaperiaatteita.

  Sähköverkkoon myydystä aurinkosähköllä tuotetusta energiasta on Suomessa mahdollista saada korvaus, joka vastaa sähköenergian nettohintaa eli 3-6 senttiä kilowattitunnilta. Kotitalouden aurinkosähköjärjestelmään sijoittaman pääoman tuotolla tarkoitetaankin lähinnä järjestelmällä saavutettavaa vuotuista säästöä talouden omasta sähkönkulutuksesta. Tämä vastaa rahassa kotitalouden sähköenergiasta maksamaa kokonaishintaa eli 12-15 senttiä kilowattitunnilta. Viimeaikoina olemme kuitenkin kuulleet roimista siirtohinnan korotuksista. Nousevana trendinä on siirtyä tehoperusteiseen hinnoitteluun sähkönsiirron osalta. Mikäli trendi pitää tulevinakin vuosina; tarkoittaa se että kodin aurinkosähköjärjestelmän sekä energianvaraston kannattavuus nousee. Sähköyhtiöillä on vaihteleva käytäntö veloitetaanko pientuotannolla tuotetusta ja sähköverkkoon myydystä energiasta siirtokorvausta vai ei. Mitään laillista estettä veloitukselle ei ole. Mikäli pientuottaja joutuu tulevaisuudessa maksamaan siirtokorvausta sähköverkkoon tuottamastaan 'ylituotannosta', korostuu pientuotannon oman kulutuksen osuus entisestääkin ja myös kotitalouksien sähköenergiavarastot yleistyvät.

  Onkin ehdottaman tärkeää että järjestelmän kokoluokkaa ei ylimitoitettaisi asiakkaan sähköenergiankulutukseen nähden. Oikein mitoitetun järjestelmän lisäksi tarvitaan kustannustehokas aurinkosähköjärjestelmä kokonaistoimituksena. Tällöin myös suomalaisen kotitalouden on mahdollista saada kohtuullinen tuotto sijoitukselleen, jonka riskitaso vastaa rahan pitämistä pankkitilillä. Järjestelmän kustannukseen vaikuttaa oleelliseti järjestelmän koko eli komponenttien määrä sekä asennuskustannukset. Komponenttimäärä ja -kustannus nousee samassa suhteessa kuin järjestelmän kokoluokka kasvaa. Suhteellinen asennuskustannus sen sijaan laskee järjestelmän kokoluokan kasvaessa ts. 1 kilowatin järjestelmän asennus vie lähes yhtä kauan aikaa kuin 10 kilowatin järjestelmän asennus.

  Elinkeinoharjoittajan pitkäaikainen-, monipuolinen- ja kansaivälinenkokemus aurinkosähköjärjestelmistä ja eri markkinoista mahdollistaa yrityksen suunnittelu- ja asennustyön tehokkuuden sekä komponenttihankinnan korkean tason. Aurinkomaisema määrittelee, mitoittaa, suunnittelee ja asentaa aurinkosähköjärjestelmän aina asiakkaan, asennuskohteen ja markkinoiden erikoisvaatimukset huomioon ottaen. Tämä siksi, jotta Aurinkomaisema pystyisi toimittamaan asiakkailleen mahdollisimman kilpailukykyisen- ja luetettavan järjestelmän, jossa on vain välttämätön määrä komponentteja.

  AURINKOMAISEMA

  Aurinkosähköä kotiin

  Tiedustelut

  Viereiseen sähköpostilinkkiin voi lähettää kyselyt liittyen Aurinkomaiseman palveluihin. Vaihtoehtoisesti voit myös soittaa; päivystän puhelintani pääsääntöisesti arkisin klo 16-20 ja viikonloppuisin klo 8:00-20:00. Mikäli en ole tavoitettavissa voit jättää soittopyynnön, sopivan soittoajan ja puhelinnumerosi vastaajaani(englanninkielinen).

  Kiinteistökohtaisen hinta-arvion voin tehdä kohtalaisella tarkkuudella ilmoittamasi kohdetietojen sekä haastatteluni pohjalta. Mikäli olet kiinnostunut saamaan sitovan tarjouksen omalle kiinteistöllesi, tulee meidän sopia arviontikäynnille sopiva ajankohta.

  Yhteystiedot

  • 040 5822 037

  • 04500 Mäntsälä

  BLOGI JA TWITTER

  Alla Aurinkomaiseman julkaisemia kirjoituksia, uutisia jne.